Actualitat Notícies

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

El Pla Resistir Plus són ajudes directes de la Línia COVID de l’Estat a persones autònomes i empreses de la Comunitat Valenciana per a reforçar la seua solvència i contribuir a la reducció del seu endeutament. Tenen caràcter finalista i es concediran de manera directa.
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Beneficiaris/as:  Empresaris/àries, professionals i entitats no financeres més afectats per la pandèmia que:

a) Tinguen el seu domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana.

b) Hagen realitzat durant 2019 i 2020 almenys una activitat que es classifique en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 09) previstos en l'annex d'aquest decret i continuen en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.

c) Que complisquen, a més dels dos apartats anteriors, amb els requisits d'elegibilitat que es detallen en l'article 5 d'aquest decret.

Despeses subvencionables: Aquells que es destinen a satisfer el deute i pagaments pendents amb proveïdors, creditors financers i no financers, sempre que aquests s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Per a les empreses i professionals que apliquen el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà requisit imprescindible que el volum d'operacions anual declarat en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d'un 30% respecte a 2019 i tinguen un volum de deutes pendents subvencionables de, almenys, 4.000 euros.

Veure terminis de sol·licitud segons modalitat de tributació.

Accés a tota la informació.

DECRET 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la Covid-19.

Més informació.

 

© 2021 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball