Actualitat Notícies

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 1.- COMERÇ.

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que tota la província de València passa a la Fase 1.
PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 1.- COMERÇ.

El BOE del 9 de maig publica la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En aquesta Ordre s'estableix la següent mesura  "Condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats" (entre d'altres):

** Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats:

-Màxim 400 metres quadrats, a excepció d'aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que complisquen tots els requisits següents:

a) Que es reduïsca al trenta per cent l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no siga possible mantindre aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

b) Que s'establisca un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

c) Que complisquen addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol II. 

Així mateix, podran procedir a la seua reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes siga com fora la seua superfície útil d'exposició i venda.

Igualment, podran procedir a la seua reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal, a excepció d'aquells que es troben situats dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des de l'exterior.

Quan així ho decidisquen els Ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l'òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran procedir a la seua reobertura els mercats que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garantisca la seua no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

Tots aquests establiments hauran de complir amb les mesures d'higiene exigibles en l'article 11 de la present Ordre.

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un metre quan es compte amb elements de protecció o barrera, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants) en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot moment.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que assegure la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Més informació:

"Protocol i Guia de bones pràctiques dirigida a l'activitat comercial, en establiment físic i no sedentari" del ministeri.

Guia de la Fase I, Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Pla per a la transició cap a una nova normalitat, preguntes i respostes freqüents, (actualitzat a 3 de maig).

Consultes i preguntes freqüents sobre Comerç (ministeri).

Preguntes i respostes freqüents Generalitat Valenciana, (actualitzada a 11 de maig).

 

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball