Actualitat Notícies

AJUDES I SUBVENCIONS - PYMES, AUTÒNOMS I EMPRENEDORS - 2024
GEN 2024


 

Si sou autònom, emprenedor o propietari d'una petita o mitjana empresa, us informem sobre les diverses ajudes i subvencions proporcionades per la Generalitat Valenciana que podeu sol·licitar.

 

CREA COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2024 (CMMOPY). Comerç.

 • Objecte : Incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat a les pimes. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.
 • Beneficiaris : Les persones físiques, pimes o micropimes, societats civils, comunitats de béns, etc . que exerceixin o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
  • CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
  • IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions: Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5 i l'Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 65
 • Quantia : La inversió no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà assolir el 50% de la inversió , amb el límit de 20.000 euros per establiment en un període de tres anys .
 • Despeses subvencionables : Inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic.
 • Termini de presentació de sol·licituds : Podran sol·licitar-se les ajudes des del 15 de gener de 2024 fins al 9 de febrer de 2024.
 • Tramitació : Tramitació telemàtica. Tramita Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball . E enllaç al tràmit i més informació
 • CONTACTE: Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquests ajuts s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2024 (CMIAPY). Comerç

 • Objecte : Ajuts econòmics que tenen com a objectiu fomentar la implantació de NOVES activitats comercials. Manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o implantació d'una activitat comercial a un local on, amb anterioritat, s'hagi desenvolupat activitat econòmica.
 • Beneficiaris: autònoms, professionals, pimes i micropimes que hagin començat la seva activitat entre l'01/02/2024 i el 30/09/2024, que exerceixin o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents segons:
  • CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
  • IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
   • Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
   • Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
  • En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.
 • Quantia : Màxim 10.000?
 • Termini de presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 15 de gener de 2023 i finalitzarà el 09 de febrer de 2024 .
 • Tramitació: Tramitació telemàtica.   Tramita Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Es publicarà tota la informació i el tràmit sobre aquesta ajuda al següent ENLLAÇ.
 • CONTACTE: Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquests ajuts s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

CREA MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2024 (CMSEPY). Comerç

 • Objecte : Ajuts econòmics per a INVERSIONS en adaptació de vehicles de transport com a botiga, oa la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació.
 • Beneficiaris : persones físiques i societats mercantils com pimes o micro pimes (que exerceixin l'activitat a la Comunitat Valenciana amb CNAE 478 o IAE 663).
 • Quantia : Màxim 5.000?
 • Termini de presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 15 de gener del 2024 i finalitzarà el 09 de febrer del 2024 .
 • Tramitació: Tramitació telemàtica.   Tramita Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Es publicarà tota la informació i el tràmit sobre aquesta ajuda al següent ENLLAÇ.
 • CONTACTE: Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquests ajuts s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme