Festius hàbils per a la pràctica comercial

FESTIUS OBERTURABLES EN 2018 ALS MUNICIPIS QUE NO TENEN ZGAT

A/a tècnics amb competència en matèria de comerç d'entitats locals de la Comunitat Valenciana

L'article 17.2 de la vigent Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, estableix que, amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren no laborals, però, no obstant això, s'habilitaran per a cada any un màxim d'onze diumenges i festius en què els establiments podran romandre oberts al públic. L'article 18 disposa que el calendari de diumenges o festius que s'habiliten per a un període de dotze mesos, que coincidirà amb l'any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb audiència prèvia de l'Observatori del Comerç Valencià, convocat a aquest efecte amb antelació a l'inici de l'any de què es tracte.

D'altra banda, a la vista de les propostes plantejades en la sessió de 4 de desembre de 2017, del Ple de l'Observatori del Comerç Valencià, es va dictar la Resolució de 5 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2018.

Les entitats membres de l'Observatori, coneixedores de les propostes i dels criteris que en aquell moment estaven negociant-se per a la fixació dels dies d'obertura que després es plasmarien a l'Acord de la Llotja, acordaren 10 dies que no s'ajustaven exactament a eixos criteris. Així, s'inclogué entre els dies d'obertura el diumenge 2 de desembre de 2018, i quedaren exclosos els dies 25 i 30 de març.

Els convenis col·lectius del sector, generalment, estableixen l'antelació amb la qual les empreses han de comunicar els dies i els horaris del seu personal, i els del primer trimestre ja varen estar elaborats i repartits, sense incloure el 25 i el 30 de març, per la qual cosa modificar-los canviaria els quadrants de treball del personal.

Els convenis estableixen igualment el percentatge de diumenges i festius que ha de treballar el personal, normalment en relació amb el número total de diumenges i festius d'obertura. Així, les empreses estan incloent en eixe total –en els centres de la ciutat de València– els diumenges de gener i febrer de 2018 que ha pogut obrir-se per a fer el càlcul.

Així doncs, i donat que 2018 és un any de transició, no es modificarà la resolució de 5 de desembre de 2017 i, en conseqüència, no seran oberturables amb caràcter general el 25 i el 30 de març i sí ho serà el 2 de desembre.

Descarregar el document

 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2018. [2017/11417]

Amb caràcter general i per a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

  • 7 de gener
  • 18 de març
  • 1 d'abril
  • 1 de juliol
  • 25 de novembre
  • 2 de desembre
  • 8 de desembre
  • 16 de desembre
  • 23 de desembre
  • 30 de desembre

Descarregar la resolució

 

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball