Actualitat Notícies

Recordatori!!! Ajudes Autònoms 2021 Comunitat Valenciana. EAUTOE 2021. Fins a 1 de setembre de 2021.

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.
Recordatori!!! Ajudes Autònoms 2021 Comunitat Valenciana. EAUTOE 2021. Fins a 1 de setembre de 2021.

OBJECTIU:

Ajudes econòmiques destinades a l'establiment com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

DESTINATARIS/AS:

Persones desocupades que hagen iniciat l'activitat autònoma a partir de el 1/1/2021

REQUISITS:

Per a accedir a les ajudes es deu:

a) Iniciar l'activitat a partir de el 01/01/21;

b) Haver estat inscrit com a demandant d'ocupació en el SERVEF;

c) Figurar en el RETA;

d) No haver figurat en el RETA en els 6 mesos anteriors a l'inici;

f) No haver rebut altres subvencions del SERVEF per *consitución com a autònom en els 3 exercicis anteriors;

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

SUBVENCIÓ:

Subvenció a fons perdut atenent :

Persones desocupades en general: 2.500 €;

Persones desocupades 45 anys: 3.000 €; 

Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 €;

Dones desocupades víctimes de violència de gènere: 4.500 €.

SOL·LICITUD:

Es presentarà preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «*EAUTOE 2021 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors». En la pàgina web de LABORA (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20014&version=amp).

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris. Termini de la convocatòria fins a l'1 de setembre de 2021.

MÉS INFORMACIÓ:

Enllaç DOGV.

Per a més informació consulta el ENLLAÇ de LABORA

© 2021 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball