Actualitat Notícies

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 1.- PERSONAL..

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que tota la província de València passa a la Fase 1.
PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 1.- PERSONAL..

El BOE del 9 de maig publica la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En aquesta Ordre s'estableix la següent mesura; "Mesures d'higiene i protecció en el treball", (entre altres):

  1. Foment del teletreball.
  2. Adopció de mesures d'higiene  i/o de prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat previstos en aquesta.
  3. Mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral.
  4. Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre:

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

a) S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat *virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aqueix producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.

Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

Així mateix, quan existisquen llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

2. En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció diària d'aquests, havent de llavar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s'utilitze uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de llavar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts.

4. Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre hi haja ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan siga necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, llevat que siga possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

5. Quan d'acord amb el que es preveu en aquesta ordre l'ús de les condícies estiga permés per clients, visitants o usuaris, la seua ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que siga possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el *datáfono després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.

7. S'haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder depositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

Més informació:

Guia de la Fase I, Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Pla per a la transició cap a una nova normalitat, preguntes i respostes freqüents, (actualitzat a 3 de maig).

© 2020 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball