Actualitat Notícies

Nota informativa sobre l'aplicació de l'autenticació reforçada del client (SCA) en els pagaments electrònics

El pròxim 31 de desembre finalitza el període de flexibilitat supervisora sobre el compliment dels requisits d'autenticació reforçada del client (SCA).
Nota informativa sobre l'aplicació de l'autenticació reforçada del client (SCA) en els pagaments electrònics

La Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, sobre serveis de pagament en el mercat interior, coneguda com “PSD2”, va entrar en vigor al gener de 2016 i és aplicable des de gener de 2018. La PSD2 és la segona directiva específica sobre serveis de pagament que emet la UE i té com a objectiu millorar la competència, la innovació i la protecció del consumidor. 

La PSD2 exigeix uns requisits reforçats de seguretat, articulats entorn del concepte de “autenticació reforçada del client” (SCA) que faran que per a la majoria dels pagaments electrònics es requerisca d'una autenticació que utilitze almenys 2 factors independents categoritzats com a coneixement, possessió o inherencia, referits a l'usuari.

Aquests requisits a l'hora d'aplicar la SCA queden establits en el Reglament Delegat (UE) 2018/389, que és aplicable des del 14 de setembre de 2019 i té entre els seus objectius millorar la seguretat dels pagaments i reduir el frau en el procés d'autenticació. 

Per tot això, a partir de l'1 de gener de 2021, els usuaris de serveis de pagaments i, en particular els comerços com a principals afectats, hauran d'estar preparats i els seus mecanismes i solucions de pagament adaptats per a poder complir amb els nous requisits de la PSD2/SCA. 

© 2021 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball