Actualitat Notícies

INFORMACIÓ I RECOMANACIONS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS, CONSELLERIA ECONOMIA I ALTRES ENTITATS.

Recopilem algunes de la mesures referents a la prevenció del Coronavirus (*COVID-19) de diferents fonts. #joemquedeacasa
INFORMACIÓ I RECOMANACIONS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS, CONSELLERIA ECONOMIA I ALTRES ENTITATS.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana s'han publicat una sèrie de recomanacions, referents a la prevenció del Coronavirus (COVID-19), que es poden consultar i descarregar a través dels següents enllaços:

Recomanacions: la millor prevenció és la higiene
Recomanacions en relació al Coronavirus

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat el telèfon 900353135 per a atendre els dubtes d'empreses, autònoms i comerços: http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852158

Red de AFICS: COVID-19. INFORMACIÓ D'INTERÉS

D'altra banda recopilem alguna informació d'interés, de l'actualitat PATECO:

Actualitat Pateco

Preguntes freqüents i una altra informació rellevant al comerç local:

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS PER A l'EMPRESES DEL COMERÇ MINORISTA SOBRE LA CRISI SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS COVID-19-PATECO (Actualitzat 17 de març de 2020)
MODEL DE CERTIFICAT DE DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS PER A EMPRESES
DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES PER A AFRONTAR L'EMERGÈNCIA DEL CORONAVIRUS EN EL COMERÇ MINORISTA (PATECO).
REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PER EL QUE ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A la GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19
"Article 10. Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals.
1. Se suspén l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, ópticas y productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries(*), premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspén qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent puga suposar un risc de contagi.
2. La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals estiga permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguen realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis.
3. Se suspén l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupen espectacles públics, les activitats esportives i d'oci indicats en l'annex del present reial decret.
4. Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
5. Se suspenen així mateix les revetles, desfilades i festes populars".

(*) Les perruqueries només podran prestar serveis a domicili, no en els locals, i només per a aquells més vulnerables i per raons d'higiene.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER Als ESTABLIMENTS I TREBALLADORS DEL SECTOR TURÍSTIC

Més informació per a obtindre i ampliar informació en relació al CORONAVIRUS:

Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: http://www.san.gva.es/coronavirus
Informació Nacional *Coronavirus (*COVID-19). Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/
Ajuntament de Quart de Poblet: http://quartdepoblet.org
Portal del Comerciant de Quart de Poblet: https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball