Actualitat Notícies

Guies per al comerç de proximitat: comerç amigable i comerç accessible, publicades per PATECO.

Compartim amb tots els comerciants una sèrie de guies, publicades per l'Oficina Pateco, dirigides al comerç de proximitat valencià perquè adeqüen els seus establiments comercials i els seus servicis d'atenció al client, i així convertir el punt de venda en un lloc més amable tant per a les persones amb mobilitat reduïda o aquells col·lectius que presenten més dificultats a l'hora d'efectuar una compra en l'establiment comercial.

1. La Guia per a un comerç amigable, que se centra en aquells aspectes que permeten al comerç atendre de manera més amable a les persones majors. Esta guia fa un recorregut pels principals problemes de les persones de major edat (disminució de la visió i audició, pèrdua de la mobilitat i deteriorament cognitiu, etc.) i com adaptar el punt de venda a este col·lectiu, perquè puguen continuar desenrotllant la seua vida en l'entorn habitual de la manera més autònoma possible.

2. La Guia per a un comerç accessible, que recopila i desgrana les condicions físiques i infraestructurals que han de complir els edificis i locals comercials per a garantir l'accessibilitat. Els empresaris del comerç han de dissenyar i adaptar els seus establiments no sols complint la normativa, sinó procurant el millor servici i condicions per als seus clients. Esta guia pot servir tant per a analitzar la viabilitat de locals, davant d'una compra o arrendament previ a l'obertura d'una activitat,com per a orientar les obres de reforma i modernització de negocis en funcionament, ja que, les condicions d'accessibilitat són obligatòries per a tots els edificis i locals, no sols per a les noves construccions i obertures.
Enllaç: https://covaco.org/guias-para-el-comercio-de-proximidad/

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball