Actualitat Notícies

El govern aprova el Reial Decret sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crega el Registre de Productors.

Dissabte passat 19 de Maig, es va publicar en el BOE, el Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crega el Registre de Productors. A partir de l'1 de juliol s'han de cobrar totes les bosses (excepte les molt lleugeres i les grosses reciclades) i, a partir de 2021, es prohibixen les bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres excepte les compostables.

Dissabte passat 19 de Maig, es va publicar en el BOE, el Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crega el Registre de Productors.

Enllaç: açí.

A partir de l'1 de juliol de 2018:

a) Es prohibix l'entrega gratuïta als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes, a excepció de les bosses de plàstic molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb grossària igual o superior a 50 microns amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclatge.

b) En el cas de l'excepció per a les bosses de plàstic amb grossària igual o superior a 50 microns prevista en l'apartat anterior, els comerciants hauran de disposar de documentació proporcionada pel fabricant que acredite el dit percentatge.

c) Els comerciants cobraran una quantitat, per cada bossa de plàstic que proporcionen al consumidor. Per a determinar el preu de les bosses de plàstic, els comerciants podran prendre com a referència els preus orientatius establits en l'annex I.

d) Així mateix, els comerciants informaran els consumidors dels preus establits, exposant-los al públic en un lloc visible i incloent una referència al compliment de les obligacions continguda en els apartats anteriors.

A partir de l'1 de gener de 2020:

a) Es prohibix l'entrega als consumidors, en els punts de venda de béns o productes, de bosses de plàstic fragmentables. b) Les bosses de plàstic de grossària igual o superior a 50 microns contindran un percentatge mínim del 50 % de plàstic reciclatge."

b) Les bosses de plàstic de grossària igual o superior a 50 microns contindran un percentatge mínim del 50 % de plàstic reciclatge.

A partir de l'1 de gener de 2021, es prohibix l'entrega de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants podran també optar per altres formats d'envàs per a substituir a les bosses de plàstic.

Totes les mesures incloses en este article afectaran tant les bosses de plàstic que s'entreguen en els punts de venda de béns o productes com a les que puguen subministrar-se en la venda online, així com a les entregades a domicili. S'exclouen els sobres de plàstic empleats per a les vendes a distància, si bé estos hauran de ser considerats envasos si complixen amb la definició d'envàs i els seus exemples establida en la Llei 11/1997, de 24 d'abril.

Resum de PATECO, respostes a preguntes freqüents: http://covaconews.com/images/files/FAQbolsasplastico.pdf

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball