Actualitat Notícies

CONVOCADES LES AJUDES Al COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA. EMPRENEM COMERÇ 2023.

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades: - Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat, - O de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment haurà d'estar situat en la Comunitat Valenciana i, en el seu cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

EMPRENEM COMERÇ.
Destinades a les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, i que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats segons:
– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
– IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
– Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5.
– Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

Done suport a les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment deurà, en el seu cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. L'ajuda, per establiment, serà de fins al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció.
Es consideraran subvencionables les despeses en:
– Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.
– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, en el seu cas, en línia.
– Despeses de lloguer de local reportats fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Més info i models de sol·licitud; https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15256

El període per a sol·licitar les ajudes és des del dia 11 de gener fins al dia 3 de febrer de 2023, tots dos inclusivament. 

Per a més informació poden consultar la resolució de la convocatòria ací. 

© 2023 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball