Actualidad Noticias

Publicat calendari pel qual es determinen els diumenges i els dies fes-tius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-ball, per la qual es determinen els diumenges i els dies fes-tius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.

Accés al Dogv.

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo